Конференция: «ЖАСТАР: ҒЫЛЫМҒА ҚАДАМ» / «МОЛОДЕЖЬ: ШАГ В НАУКУ»

«ЖАСТАР: ҒЫЛЫМҒА ҚАДАМ» ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы

* * * * *

Сборник материалов научно-практической конференции «МОЛОДЕЖЬ: ШАГ В НАУКУ»