6В06102 Ақпараттық жүйелер

6В06102 Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасының паспорты 

  1. Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді жобалауға, әзірлеуге, енгізуге және әкімшілік етуге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті IT-мамандарды даярлау

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне 6B06102 Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы Бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.

6В06102 Ақпараттық жүйелер: өнеркәсіп, ғылым, білім, мәдениет, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару. ОП 6B06102 бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып мыналар табылады: адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар. 

Бағдарламаның негізгі принциптері:

  • халықаралық стандарттарға сәйкес келеді: пәндік дескрипторлар, цикл және оқу деңгейі (мысалы, Дублин дескрипторлары, аккредиттеу агенттіктерінің талаптары және стратегиялық серіктестердің үміттері);
  • Еңбек нарығы мен тұтынушыларға бағытталған;
  • Еңбек нарығына және тұтынушыларға бақытталған;
  • Еңбек нарығына және тұтынушыларға бағытталған;
  • сындарлы дәйектілік пен жүйелілік қағидасына негізделген: түлектің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқыту нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері;
  • Кәсіби тәжірибеде ең жаңа зерттеулермен және инновациялармен біріктірілген.
  1. Түлектердің біліктілік моделі

6B06102 Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасының түлектері кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: жобалау және жобалау, өндірістік және технологиялық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, жедел.

6B06102 Ақпараттық жүйелер бакалаврының кәсіби қызметінің типтік міндеттері: ақпараттық жүйелердің және жалпы ақпараттық жүйелердің әртүрлі компоненттерін жобалау және әзірлеу, ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын орнату, конфигурациялау және басқару, ақпараттық жүйелер базаларын жобалау және басқару, техникалық қызмет көрсету. 


Басып шығару