7М01501 - "Математика" бойынша элективті пәндер каталогы (2020-2022)