2022-2023 оқу жылының жазғы сессиясы, академиялық адалдық, академиялық саясат, рейтинг, триместр туралы студенттерге қосымша ақпарат беру

Студенттердің сабаққа қатысуын қадағалау, топ старосталармен тығыз жұмыстану, уақытылы аралық бақылау рейтингтерін тапсыруды қадағалау, сессия кезінде сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, курстанн курсқа өту GPI-ларының балл төмен болмауы сияқты студенттерге қосымша ақпарат берілді.Студенттер тарапынан қосымша сұрақтар қойылды. Триместрге қалдырылған студенттерге жете тоқталды. Триместр пәндерінің 1 кредиттің құны жылдан жылға өсуі ескеріліп (1 пән 5 кредит, 1 пән 7 кредит, 1 пән 3 кредит болуы мүмкін), студенттерге сабақтан қалмауына кеңестер берілді. Практикаға байланысты бірнеше сұрақ-жауаптар алынды. Топ кураторы жазғы сессияны сәтті аяқтап, курстан курста сәтті өтуін тіледі.

Топ старостасы Егеубаева Аяулым