Ғылыми қызметі

«Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар» секциясы бойынша Жастар мен ғылым университетішілік конференциясы өтті

Тақырыбы: «Қашықтан оқыту нысандары: асинхронды және синхронды оқыту орталары»

Орындаған: Сағидолла Т., 6В01506 – Информатика білім беру бағдарламасының И-21 топ 2 курс студенті.

Ғылыми жетекшісі: оқытушы, магистр Насырова Б.С.

Жастар мен ғылым университетішілік конференцияның «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар» секциясы бойынша «Қашықтан оқыту нысандары: асинхронды және синхронды оқыту орталары» тақырыбында мәселе қозғалып отыр. Көптеген қашықтықтан оқыту сияқты онлайн білім беру әлемінде сыныптар асинхронды немесе синхронды болуы мүмкін. Синхронды және асинхронды қашықтықтан оқытудың арасындағы айырмашылықты білу сіздің кестеңіз, оқу стилі және сіздің біліміңіз үшін жақсы жұмыс істейтін бағдарламаны таңдауға көмектеседі.

Қашықтан оқыту – бір-бірінен қашықта орналасқан білім алушы мен оқытушының  әртүрлі байланыс технологияларының көмегімен жанама түрде өзара әрекеттестікте оқу нысаны. Қашықтан оқытуда білім беру процесінің барлық компоненттері – мақсаты, мазмұны, оқыту әдістері және оқу нәтижесін бағалау толық сақталады. Қашықтан оқыту ақпараттық-коммуникациялық технологиялардан анағұрлым ертерек пайда болған.  1840 жылы Ұлыбританияда өзінің стенография жүйесінойлапшығарған Исаак Питман (IsaacPitman) болашақ стенографист мамандарды поштамен жіберілген материалдар арқылы оқытуды қолға алған. Бұл ең алғашқы қашықтан оқыту курсы болды. Питманның жедел жазу жүйесі ағылшын тілді жұртшылықтың арасында кеңінен таралды, бұған стенографияны үйренушілердің кең ауқымды желісі де ықпалеткен. 

Қашықтан оқытудың ерекшеліктері:  

  • ақпаратты жеткізу ортасы (пошта, теледидар,  радио, ақпараттық-коммуникациялық жүйелер);  
  • ақпарат алмасудың техникалық ортасына байланысты әдістер.  

Қашықтан оқыту екі түрлі тәсілмен жүзеге асырылады  синхронды және асинхронды оқыту. 

Синхронды қашықтықтан оқыту.

Синхронды қашықтан оқыту мұғалім мен оқушылар әр түрлі жерлерде, бірақ сол уақытта өзара әрекеттеседі. Синхронды курстарда оқитын студенттер, әдетте, компьютеріне белгіленген уақытта кем дегенде аптасына бір рет кіруге міндетті. Синхронды қашықтықтан оқытуда топтық сөйлесулер, веб-семинарлар, бейне конференциялар және телефон қоңыраулары сияқты мультимедиялық компоненттер болуы мүмкін. Синхронды оқыту, әдетте, күндері мен уақытын оқу үшін жоспарлай алатын студенттер үшін жақсы жұмыс істейді. Студенттің өзара әрекеттесуіне байланысты құрылымдық курстарды ұнататын адамдар синхронды оқытуды жиі жақсы көреді.

 

 

Асинхронды қашықтықтан оқыту.

Асинхронды қашықтан оқыту мұғалім немесе оқытушы мен оқушылар түрлі жерлерде және әртүрлі уақытта өзара әрекеттеседі. Асинхронды курстарда оқитын студенттер жұмысын аяқтайды. Асинхронды қашықтан оқыту жиі электронды пошта, электронды курстар, онлайн форумдар, аудио жазбалар және бейнежазбалар сияқты технологияға негізделген. Snailmail – асинхронды оқыту үшін басқа орта. Күрделік естедегі студенттер жиі асинхронды қашықтан оқытуды қалайды. Сондай-ақ, ол өз міндеттерін орындау үшін тікелей басшылыққа мұқтаж емес, өздігінен дәлелденген студенттер үшін жақсы жұмыс істейді.

 

Синхронды және асинхронды курстар арасында шешім қабылдауға тырысқанда, оқу стилі мен кестеңізді ескеріңіз. Егер сіз жалғыз тәуелсіз білім алсаңыз немесе сіздің профессорларыңызбен тығыз қарым-қатынаста болсаңыз, синхронды курстар жақсы таңдау болуы мүмкін. Егер жұмыс немесе отбасылық міндеттерге байланысты белгілі бір сыныптарда жұмыс істей алмасаңыз, асинхронды қашықтан оқыту әдісі болуы мүмкін. Әртүрлі оқу түрлерінің артықшылығы мен жағымсыздығына көбірек назараударыңыз. Қашықтықтан оқыту ортасы синхронды немесе асинхронды бола ма, оқытушының мақсаты тіпті онлайн курста да күшті қатысуды жалғастырады. Синхронды, асинхронды немесе коммуникациялық тәсілдердің жиынтығына сүйенетін оқытушы студенттерге білім беру тәжірибесінен көп нәрсе алу үшін анық, жиі және тиімді қарым-қатынас жасауы керек.

 

Осы тақырыпты қорытындылау барысында талдау жасалды. Топ студенттеріне сауалнама жасау негізінде біраз студенттер синхронды қашықтан оқыту бағыты таңдалып отыр.

И-21 топ студенті

Т. Сағидолла


Информатика кафедрасының 2019 жылғы оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша ЕСЕБІ

1. Ғылыми әлеует және оның келешегі

Педагогикалық ғылым мен тұтас педагогикалық білімнің дамуы педагогикалық ғылыми зерттеу әдістерінің даму деңгейіне байланысты. Ғылыми нәтижелердің анықтығы алғашқы ақпараттарды алудың жолдары мен тәсілдеріне және зерттеу әдістерінің сенімділігіне байланысты.

1.1. Кафедраның штаттық ПОҚ-ның ғылыми әлеуеті ( 2017, 2018,2019 жылдар бойынша салыстырмалы талдау)

Кафедрада 12 оқытушы штаттық түрде және 2 оқытушы қосымша түрде жұмыс жасайды.

Штаттық ПОҚ

Саны

ғылым докторы ғылыми дәрежесімен

1

ғылым кандидаты ғылыми дәрежесімен

2

магистр академиялық дәрежесімен

6

Барлығы

12

1.1.1 2019-2020 оқу жылы қабылданған магистр

 

Тегі, аты-жөні

Ғылыми және академиялық дәреже

Лауазымы

1

Өнер Фариза Мақсотқызы

Магистр

Оқытушы

Информатика кафедрасының жылдық жұмыс жоспары бойынша оқытушылардың біліктілігін арттыру курстарына қатысуы ұйымдастырылып, орындалуда:

Көрсеткіш

Аты-жөні

1.

«STEM academia» ЖШС «Инженерное дело» 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсына қатысушы (сертфикат, 01.08.2019-08.10.2019 ж.)

Бекчурина А.Т.

2.

«STEM academia» ЖШС «основы STEM обучения» курсы бойынша «Python» дисциплинасынан 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсына қатысушы (сертфикат, 28.10.2019-08.11.2019 ж.)

Мухамбетова Г.Г.

3.

«STEM academia» ЖШС «основы STEM обучения» курсы бойынша «Python» дисциплинасынан 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсына қатысушы (сертфикат, 28.10.2019-08.11.2019 ж.)

Өнер Ф.М.

4.

«STEM academia» ЖШС «основы STEM обучения» курсы бойынша «Python» дисциплинасынан 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсына қатысушы (сертфикат, 28.10.2019-08.11.2019 ж.)

Хамзина А.А.

5.

«STEM academia» ЖШС «основы STEM обучения» курсы бойынша «Python» дисциплинасынан 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсына қатысушы (сертфикат, 28.10.2019-08.11.2019 ж.)

Имангалиев М.М.

6.

«STEM academia» ЖШС «основы STEM обучения» курсы бойынша «Python» дисциплинасынан 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсына қатысушы (сертфикат, 28.10.2019-08.11.2019 ж.)

Абулкасова Д.Б.

7.

«STEM academia» ЖШС «основы STEM обучения» курсы бойынша «Python» дисциплинасынан 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсына қатысушы (сертфикат, 28.10.2019-08.11.2019 ж.)

Акимова С.М.

8.

Жаңартылған білім аясында ЖОО оқытушыларына арналған «Балалар әлемі» жалпы орта білім беретін мектептерде 160 академиялық сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. 26.04.2019 жыл. Сертификат

Маннапова Т.М.

9.

Жаңартылған білім аясында ЖОО оқытушыларына арналған «Балалар әлемі» жалпы орта білім беретін мектептерде 160 академиялық сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. 01.03.2019 жыл. Сертификат

Абулкасова Д.Б.

10.

Жаңартылған білім аясында ЖОО оқытушыларына арналған «Балалар әлемі» жалпы орта білім беретін мектептерде 160 академиялық сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. 01.03.2019 жыл. Сертификат

Медешова А.Б.

11.

Жаңартылған білім аясында ЖОО оқытушыларына арналған «Балалар әлемі» жалпы орта білім беретін мектептерде 160 академиялық сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. 01.03.2019 жыл. Сертификат

Мухамбетова Г.Г.

12.

Жаңартылған білім аясында ЖОО оқытушыларына арналған «Балалар әлемі» жалпы орта білім беретін мектептерде 160 академиялық сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. 01.03.2019 жыл. Сертификат

Хамзина А.А.

13.

Жаңартылған білім аясында ЖОО оқытушыларына арналған «Балалар әлемі» жалпы орта білім беретін мектептерде 160 академиялық сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. 01.03.2019 жыл. Сертификат

Акимова С.М.

14.

Курс повышения квалификации «Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного содержания образования» (260 часов). 21.06.2019. Сертификат.

Абулкасова Д.Б.

15.

ЖШС «TORUS.KZ» оқу орталығында «Роботтық техника» курсында 72 сағат көлемінде біліктілік арттыру курсы (Сертификат, №000144 03.07.2019 ж.)

Ерманова М.Қ.

16.

ЖШС «TORUS.KZ» оқу орталығында «Роботтық техника» курсында 72 сағат көлемінде біліктілік арттыру курсы (Сертификат, №000143 03.07.2019 ж.)

Капышева Б.М.

17.

ЖШС «TORUS.KZ» оқу орталығында «Роботтық техника» курсында 72 сағат көлемінде біліктілік арттыру курсы (Сертификат, №000145 03.07.2019 ж.)

Маннапова Т.М.

18.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ біліктіліті арттыру орталығында «Қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы» курсы бойынша 72 сағат көлемдегі оқу бағдарламасы. (Сертификат, 12.06.2019 ж.)

Акимова С.М.

19.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ біліктіліті арттыру орталығында «Қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы» курсы бойынша 72 сағат көлемдегі оқу бағдарламасы. (Сертификат, 12.06.2019 ж.)

Мухамбетова Г.Г.

20.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ біліктіліті арттыру орталығында «Қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы» курсы бойынша 72 сағат көлемдегі оқу бағдарламасы. (Сертификат, 12.06.2019 ж.)

Медешова А.Б.

21.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ біліктіліті арттыру орталығында «Қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы» курсы бойынша 72 сағат көлемдегі оқу бағдарламасы. (Сертификат, 12.06.2019 ж.)

Капышева Б.М.

22.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ біліктіліті арттыру орталығында «Қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы» курсы бойынша 72 сағат көлемдегі оқу бағдарламасы. (Сертификат, 12.06.2019 ж.)

Хамзина А.А.

23.

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Математика» пәні бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу курсы (Сертификат, №017574 10.06.2019 ж.)

Капышева Б.М.

24.

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Математика» пәні бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу курсы (Сертификат, №017574 10.06.2019 ж.)

Хамзина А.А.

25.

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Математика» пәні бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу курсы (Сертификат, №017574 10.06.2019 ж.)

Дошева Г.А.

26.

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында жоғары оқу орындары профессор-оқытушылар құрамының кәсіби құзыреттілігін арттыру» тақырыбында 240 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы (Сертификат, №00054 08.11.2019 ж.)

Ерманова М.Қ.

1.2. Қазақстандық және шетелдік ЖОО-да PhD докторантура мен аспирантура

арқылымаман дайындау мәселелері

1.2.1 2019 ж. Қазақстанда PhD докторантурада білім алушылардың тізімі

Тегі, аты-жөні

Оқу орны

Мамандық

Оқу мерзімі

1

Иксебаева Ж.С.

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ

6D070300 – Информационные системы

2018-2021

 

1.2.2 2019 ж. шетел елдерінде аспирантурада білім алушылардың тізімі

Тегі, аты-жөні

Оқу орны

Мамандық

Оқу мерзімі

1

Муратова Ж.М.

РУДН, Россия

Мамандығы 09.06.01

Информатика және ЕТ

профиль 05.13.17 Информатиканың теориялық негіздері

2018-2021

2

Маннапова Т.М.

Башқұрт мемлекеттік университеті, РФ

09.06.01-Информатика және ЕТ

2018-2022

 

2. Ғылыми зерттеулер, олардың нәтижелері (2017, 2018, 2019 жылдар бойынша салыстырмалы талдау)

2.1 Кафедра ғалымдарының зерттеулері, кафедралық тақырыптар,ғылыми-зерттеу концорциумы аясында өткізілген зерттеулер нәтижесі

Кафедра ұжымы мына бағыттардағы жұмыстармен айналысып келеді:

- Оқу үрдісінде инновациялық технологияларды қолдану және өңдеу;

- Бастауыш мектеп оқушыларының технология арқылы құзыреттілігін қалыптастыру;

- Әртүрлі салада қолданыс табатын электрондық оқу құралдарын, электрондық оқулықтар, интерактивтік оқу құралдарын жасау;

- Компьютерлік көмекші құралдарын, цифрлік ресурс және мультимедиалық оқу құралдарын жасау;

- Веб-сайт жасау, оның мазмұныңтолықтыру және интернет-баспа құру;

- Кәсіпорындар мен кәсіпкерліктердің ақпараттық жүйесін ұйымдастыру.

Оқытушылар өздерінің ғылыми және педагогикалық біліктілігіне сәйкес ҒЗЖ жүргізеді, университеттік, республикалық және облыстық ғылыми конференцияларға қатысады. Кафедра ПОҚ-ы студенттерді университет шеңберінде ғылыми семинарларға, конференция, пәндік олипиадаларға қатыстырады.

2.1.1 2019 ж. кафедралар орындаған ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптары

Кафедра

Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні

Жалпы орындалу мерзімі

1.

Информатика

Проблемы преподавания информационно-коммуникационных технологий в условиях обновления содержания образования

Медешова А.Б.

2018-2020

2.

Информатика

Создание веб-сайта для организации научно-исследовательской деятельности студентов

Абулкасова Д.Б.

2018-2020

2.3. ҚР БжҒМ басқада ұйымдардың және университетішілік байқауларына ПОҚ

қатысуы

2.3.1 2019 ж. ҚР БжҒМ, басқада ұйымдардың және университетшілік байқауларына ПОҚ қатысуы

Аты-жөні

Кафедра

Байқаудың атауы

Нәтежесі

1

Ерманова М.Қ.

Информатика

Республикалық «QAZAQSTAN DIKTANT»

IІ дәрежелі диплом

2

Гумаров Г.С.

Информатика

«Лучший преподаватель вуза» республикалық конкурс

«Лучший преподаватель вуза 2019»

2.4.3 2019ж. тіркелген авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік пен патенттердің тізімі

Автордың аты-жөні

Өнертабыстың немесе ғылыми еңбектің атауы

Қорғау құжатының түрі (патент немесе авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) мен берілген күні

Кафедра

1.

Ахтямов А.М.

Маннапова Т.М.

Вычисление собственных частот стержня при различных видах закреплений

Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Государственная регистрация программы для ЭВМ: Авторское свидетельство№ 2019618104.26.06.2019 г.

Информатика

2.

Ахтямов А.М.

Маннапова Т.М.

Идентификация вида и параметров закрепления стержня на обоих его концах по двум собственным значениям

Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Государственная регистрация программы для ЭВМ: Авторское свидетельство№2019618105. 26.06.2019 г

Информатика

3.

Ведящев С.М.,

Балабаев О.Т.,

Гумаров Г.С.,

Абишев К.К.,

Саржанов Д.К.,

Есенжол Д.К.

Подвеска рулевой лыжи снегохода

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томбовский государственный технический университет» Патент, №2691490

Информатика

4.

Гумаров Г.С.

Проблемы комплексной механизации водоснабжения отгонного животноводства из пресноводных подпесчанных линз в условиях аридных пастбищных экосистем

Российская академия естествознания

Свидетельство о включении в «реестр новых научных направление» №0180(26.02.2019)

Информатика

2.5. ПОҚ-тың ғылыми мақалалары

2.5.1 2019ж. ПОҚ жарияланған мақалаларының саны

Кафедра атауы

ҚР жарияланған мақала

лардың саны

с.і.

Шетелдерде жарияланған мақалалар

дың саны / с.і. ағылшын тілінде

с.і.

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журнал

дарда

Басқа ғылыми журнал

дарда және конфе

ренция жинақтарында

Импактфактор

лы рейтин

гілік журнал

дарда

Басқа ғылыми журналдарда және конференция жинақтарын

да

Информатика

8

5

3

1

-

1

2.5.2 2017-2019 жж. Қазақстан және шет елдер басылымдарында кафедралар ПОҚ ғылыми мақалаларының динамикасы мен құрылымы

Кафедра

ҚР көлеміндегі мақалалар (БжҒ саласындағы бақылау комитеті тізіміндегі басылымдарда жарияланған мақалаларды қоспағанда)

БжҒ саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда

Шетелдік мақалалар

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Информатика

6

4

3

4

4

5

2

1

1

2.5.3 2019 ж. ПОҚ басылымдарда жарық көрген ғылыми мақалалар тізімі

Автор (лар)

Мақала атауы

Журналдың (жинақтың) атауы, жылы, мақаланың беттері

 

ҚР көлеміндегі мақалалар (БжҒ саласындағы бақылау комитеті тізіміндегі басылымдарда жарияланған мақалаларды қоспағанда)

1.

Ерманова М.

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Тағлым», №3(63), 2019. Б.47-50.

2.

Капышева Б.М.

АКТ пәні және көптілді оқыту: бүгінгі мен болашағы.

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Тағлым», № 4, 2019. Б.66.

3.

Мухамбетова Г.Г.

Болашақ педагог мамандарға жаңартылған білім мазмұнына сәйкес білім беруде коммуникациялық технологияларды қолдану жолдары

М. Өтемісов атындағы БҚМУ, Педагогикалық шеберлік орталығы, «Қазақстандық мектепке мамандар даярлау: Жаңа мазмұн және тәжірбиемен байланыс» республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция, 05-06.03.2019. Б.172-175.

 

БжҒ саласындағы бақылау комитеті тізіміндегі журналдардағы мақалалар

1.

Абдыкеримова Э.А.,

Кощанова Г.Р.,

Медешова А.Б.

Оқу үдерісінде құзыреттілік тәсілді жүзеге асыру бағытында жобалау әдісін қолданудың тиімділігі

БҚМУ Хабаршы №3(75). - 2019. Б.28-37.

2.

Медешова А.Б.,

Жұмабаева Ж.М.

Мектептегі физика курсын оқытуда «мәңгілік ел» құндылықтарын енгізудің әдістемесі

БҚМУ Хабаршы №3(75). -2019. Б.82-88.

3.

Калимолдаев М.Н.,

Дрозденко А.А.,

Коплык И.В.,

Маринич Т.А,

Абдилдаева А.А.,

Жукабаева Т.К.,

Галиева Ф.М. (Өнер Ф.М.)

Электр энергиясын тұтынуды болжаудың қазіргі заманғы тәсілдерін талдау

ҚазҰТЗУ Хабаршысы №5(135). - 2019. Б.297-306.

4.

Медешова А.Б.,

Абекенова Д.Б.

Физикадағы сапалық есептерді шығаруда проблемалық оқыту әдісін қолдану

Вестник ЗКГУ. №1(73). - 2019. С. 49-57.

5.

Мухамбетова Г.Г.

Информатика мамандығы студенттеріне білім беруде ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану

БҚМУ Хабаршысы. №1(73). 2019. Б.163-169.

 

с.і.қазақстандық сілтеме қорына енген ғылыми журналдардағы мақалалар

 

-

-

-

 

Алыс және таяу шетелдегі мақалалар

1.

Гумаров Г.С.

Охрана окружающей среды в нефтегазовой отрасли (на примере месторождения карачаганак )

Материалы Х международной научно-практической конференции «Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы». - Пенза, 10.02.2019

 

с.і.Thomson Reuters, Elsevier, Scopus қорына енген ғылыми журналдарындағы мақалалар

 

-

-

-

 

с.і. Ресей Федерациясының импакт-факторлы ғылыми журналдарындағы мақалалар

 

-

-

-

2.5.5 2019 ж. кафедралардың ПОҚ ғылыми әлеуеті және жариялау белсенділігі

Кафедралар

2019-2020 оқу жылындағы штатты ПОҚ саны

2019 ж. ПОҚ жарық көрген ғылыми мақалала

рының

саны

2019 ж.

ПОҚ

санына

шаққан

дағы

ғылыми

мақала-

лардың

жария

лау

көрсет

кіші

Соның

ішінде

штаттық

ғылым

докторлар,

кандидат

тары,

философия докторлары (PhD) және БжҒ саласында

ғы бақылау комитетінің доценттері

Жалпы саны

соның ішінде ғылым докторы

соның ішінде ғылым кандидаттарыфилософия докторлары (PhD) және БжҒ саласындағы бақылау комитетінің доценттері

1

Информатика

12

1

2

9

1,3

2

2.5.6 2017-2019 жж. кафедралардың ПОҚ жарияланған монографиялардың тізімі

Автор (лар)

Монография атауы

Қала, басылым атауы, жылы, бет көлемі

1

Медешова А.Б., Химеденова З.М.

Ұлттық тәрбие – ұлттық рухтың негізі

Орал: «Полиграф Сервис» - 2018, 168 б.ISBN 978-601-266-379-2

2

Мухамбетова Г.Г., Амантурлина Г.К., Курмашева Д.Н., Бекчурина А.Т.,Химеденова З.М., Насырова Б.С.,Ниетова А.С., Тулегенова Э.Б.

АКТ бойынша терминологиялық сөздік

М.Өтемісов атын. БҚМУ. 2018, 149 б.ISBN 978-301-266-358-7

3

D.B.Abulkassova, G.G.Mukhambetova, A.A.Hamzina, Zh.S. Ixebaeva, K.T. Mukaev

Collection of practical and test tasks for Information and Communication Technologies

Textbook./– Uralsk: M.Utemisov WKSU, 2018. – 142 p.

4

Маннапова Т.М.

Интернетте бағдарламалау

М.Өтемісов атын. БҚМУ. 2018, 140 б.ISBN 978-601-266-384-6

5

Гумаров Г.С.,Васин А.Н.,Бочкарев П.Ю.,Бралиев М.К.

Агроинженерия. Основные термины и определения.

Учебное пособие. Астана: Фолиант, 2018. – 544 с.ISBN 978-601-302-803-3

6

AbulkasovaD.B.

Sociology course

Uralsk: Editorial and Publishing Center of M. Utemisov WKSU 2018. -105 p. ISBN 978-601-7935-45-0

7

S.M. Akimova, D.Zh.Tlekkabylova,Irina Pugacheva, Zhanna Ixebaeva, Zhancaya Muratova

Textbook.I-60 Information and Communication Technologies

Uralsk: M.Utemisov WKSU, 2018. – 193 p.

2.7 ПОҚ ғылыми іссапарлары

2.7.1 2019ж. ПОҚ ғылыми іссапарлары

Аты-жөні

Кафедра

Іссапар мерзімі

Қала

Іссапар мақсаты

1

Ерманова М.Қ.

Информатика

14.10.19-08.11.19

Нұр-Сұлтан

Кәсіби біліктілікті арттыру

2

Бекчурина А.Т.

Информатика

26.11.19-29.11.19

Қарағанда

Кәсіби біліктілікті арттыру

2.8 Студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы

Студенттер және магистранттармен ғылыми-зерттеу жұмыстар жүргізудің негізгі мақсаты жоғарғы білімі бар мамандарды даярлау және білім сапасын арттыру болып табылады. Соған байланысты студенттер және магистранттармен ғылыми-зерттеу жұмыстардың негізгі міндеттері олардың кәсіби дайындық деңгейін ескере отырып, шығармашылық қызметтің түрлі формаларына студенттерді тарту.Факультетте 4-10 желтоқсанкүндеріаралығындауниверситетішілікстуденттердіңғылыми-зерттеужұмыстарына конкурс өтті.

2.8.1 2019ж. күндізгі оқу бөлімінде оқитын факультеттің қоғамдық жұмысына тартылған студенттер саны

Кафедра

Студенттер саны

1

Информатика

19

2.8.2 2019ж. жұмыс істеген студенттік ғылыми үйірмелер

Ғылыми үйірменің атауы

Кафедра

Жетекші

Студенттер саны

1

Робототехника

Информатика

Кабибуллин М.Д.

5

2

Көркем фотография

Информатика

Медешова А.Б.

15

2.8.3 2019ж. ҒЗЖ тартылған студенттердің саны

Кафедра

Студенттік ғылыми бірлестіктердің саны

Күндізгі оқу бөлімдегі студенттердің саны

ҒЗЖ тартылған студенттердің саны

Жалпы факультеттің күндізгі оқу бөлімдегі студенттердің санынан ҒЗЖ тартылған студенттердің үлесі (%)

Информатика

2

145

20

13,8%

2.8.5 2019ж. студенттерінің республикалық пәндік олимпиадаға қатысуы

Университет, қала

Жүлде орны

Уақыты

Тақырып, мамандық

Команда / топ жетекшісі

Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті,Нұр-Сұлтан қаласы

-

22-23 сәуір, 2019

5В011100 - Информатика

Дошева Г.А.

2.8.9 2019ж. студенттер мен магистранттардың (с.і. ПОҚ бірлескен) жарияланған мақалалар саны

Кафедра атауы

Жалпы жарияланған мақалалар саны

с.і.

студенттер

магистранттар

1

Информатика

3

3

-

2.8.10 2019ж. магистранттар (с.і. ПОҚ бірлескен) жарияланған мақалалар тізімі

Автор (лар) аты-жөні

Мақала атауы

Журналдардың (жинақтың) атауы, жылы, мақаланың беттері

1

Медешова А.Б.,Жұмабаева Ж.М.

Мектептегі физика курсын оқытуда «мәңгілік ел» құндылықтарын енгізудің әдістемесі

БҚМУ Хабаршы №3(75). -2019. Б.82-88.

2

Медешова А.Б.,Абекенова Д.Б.

Физикадағы сапалық есептерді шығаруда проблемалық оқыту әдісін қолдану

Вестник ЗКГУ. №1(73). - 2019. С. 49-57.

3

Калимолдаев М.Н.,Дрозденко А.А., Коплык И.В., Маринич Т.А, Абдилдаева А.А.,Жукабаева Т.К., Галиева Ф.М. (Өнер)

Электр энергиясын тұтынуды болжаудың қазіргі заманғы тәсілдерін талдау

ҚазҰТЗУ Хабаршысы №5(135). - 2019. Б.297-306.

2.8.13 2019ж. студенттер мен магистранттар қалалық, облыстық және республикалық конкурсына қатысуға дайындаған стартап жобаларының тізімі

Стартап-жоба авторының тегі, аты-жөні

Стартап-жобаның атауы

Ғылыми жетекшінің тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен атағы

Қолданылу аясы

1

Сүйен Мәди, Кайленова Аружан, Хадеш Ажар,

COS: Children’s Operating System

доцент Абулкасова Д.Б.

Смартфондарда

2

Азаматов Алихан

Единая электронная библиотека научных трудов ППС университета

доцент Абулкасова Д.Б.

ЖОО-да

3

Түмен Айбарша, Сейткали Алишер,Капасова Индира,Уахитова Меруерт,Юнгенштейн Юлия

«Round App»

доцент Абулкасова Д.Б.

Супермаркеттерде