2022-2023 оқу жылындағы түлектердің жұмысқа орналасуы

2022-2023 оқу жылындағы түлектердің жұмысқа орналасуы жәйі туралы  куратор Б.С.Имангалиева  хабарлама жасады. Осы оқу жылында 30 түлек бакалавр ББ  аяқтады. Олардың ішінде 3 (10%) түлек білімдерін жалғастыру мақсатында магистратураға түсті, 24 (80%)  түлек ЖОББМ жұмысқа орналасты, ал 3 (10%) түлек бала күтіміне байланысты жұмысқа орналаспағандығы туралы айтып өтті.

Физика –информатика - 41 топ қазақ тобы - 26 студент

3-магистрант

3-бала күтіміне байланысты демалыста

20 студент –жұмысқа орналасты

Физика –информатика - 42 топ орыс тобы- 2 студент

2 студент –жұмысқа орналасты

Физика (ағылшын) -2 студент

2 студент- жұмысқа орналасты

жәйі туралы  куратор Б.С.Имангалиева  хабарлама жасады. Осы оқу жылында 30 түлек бакалавр ББ  аяқтады. Олардың ішінде 3 (10%) түлек білімдерін жалғастыру мақсатында магистратураға түсті, 24 (80%)  түлек ЖОББМ жұмысқа орналасты, ал 3 (10%) түлек бала күтіміне байланысты жұмысқа орналаспағандығы туралы айтып өтті.

Физика –информатика - 41 топ қазақ тобы - 26 студент

3-магистрант

3-бала күтіміне байланысты демалыста

20 студент –жұмысқа орналасты

Физика –информатика - 42 топ орыс тобы- 2 студент

2 студент –жұмысқа орналасты

Физика (ағылшын) -2 студент

2 студент- жұмысқа орналасты