Түлектердің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы

Кафедра түлектердің жұмысқа орналасуын үнемі қадағалап отырады. Қыркүйек айында бітіруші топтардың кураторлары ақпарат жинап, кафедра отырысында, кафедра меңгерушісі факультет отырысында баяндайды. Түлектердің жұмысқа орналасуы туралы есеп мансап орталығына жіберіледі. Бакалавриат түлектері кафедра магистратурасына және Ресей Федерациясындағы және Қазақстандағы университеттердің магистратураларына түседі. Жұмыспен қамту туралы есепті талдау көрсеткендей, жұмысқа қабылданған түлектердің көпшілігі өз мамандықтары бойынша жұмыс істейді. Кафедра бакалавриат және магистратура бағдарламалары түлектерінің мансаптық өсуін бақылайды.

Білім беру бағдарламаларын іске асырудың тиімділігі түлектердің жұмысқа орналасу нәтижелеріне негізделген. Бұл процесс кафедра түлектерінің берген ақпаратына негізделген. Бакалавриат және магистратура мамандықтарына жұмысқа орналасу туралы жыл сайынғы статистикалық мәліметтер сақталады.

Түлектердің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы (%)

ББ Шифры

ББ атауы

2015-2016 оқу жылы

2016-2017 оқу жылы

2017-2018 оқу жылы

Түлектер саны

жұмысқа орналастыруо

% жұмысқа орналастыруо

Түлектер саны

жұмысқа орналастыруо

% жұмысқа орналастыруо

Түлектер саны

жұмысқа орналастыруо

% жұмысқа орналастыруо

1

5В011000

Физика

34

30

88,2

49

43

88,6

38

37

97,3