Кредиттік оқыту технологиясы бойынша өндірістік сараман бағдарламасы