Учебная деятельность

Бакалавриат және магистратуранының білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде жүргізілетін реформа және заманауи өндіріс талаптарына сәйкес келетін зияткерлік және ғылыми әлеуетті құру міндеттері ескеріледі. Осы талатқа сәйкес физика кафедрасы 5В011000 – «Физика», 6В01505 – «Физика-информатика» бакалавриат, 7М01504 – «Физика» магистратура білім бағдарламаларымен жұмыстануда.

ББ-нің дамуы бакалавриат пен магистратура бағдарламалары бойынша бағдарламаны дайындаудағы үздіксіздіктің негізінде жүзеге асырылады, бұл ББ –да қамтылған пәндердің мазмұнында, ғылыми жобалар нәтижелерінде, дипломдық және диссертациялық зерттеулерде көрсетіледі. Университеттің ғылыми-әдістемелік семинарында бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша оқу бағдарламасының сабақтастығы тәжірибесі ұсынылды. (Тақырыбы: «Білім берудің үздіксіздігі. Бакалавриат және магистратура арасындағы өзара байланыс» ф.ғ.д., профессор А.Е. Кузьмичева)

Физика кафедрасындағы оқу үрдісі жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамымен қамтамасыз етілген. Педагогтердің академиялық дәрежесі мен атағы бар ПОҚ үлесі: 50%. Олардың 80% мемлекеттік тілде сабақ жүргізе алады, ал 30% мұғалім ағылшын тілінде сабақ береді.

Физика- информатика, ағылшын тілінде физика пәндері мұғалімдерін даярлауды басталуына байланысты ағылшын тілінде физика пәні бойынша оқитын топтар үшін оқу, әдістемелік және дидактикалық материалдарды дамыту бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Жалпы алғанда, ББ-да аккредиттелген профессорлық-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу қызметі студенттердің математикалық және ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыруды жетілдіруге, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық прогрестің, нанотехнологиялардағы оқытудың сапасына қойылатын талаптарға байланысты қазіргі заманғы физиканың мәселелерін тереңдетуге бағытталған.

Жұмыс берушілердің мүдделерін ескере отырып, білім беру бағдарламалары жыл сайын жаңартылады. Жұмыс берушілердің, мұғалімдердің және студенттердің сауалнамасының нәтижелері бойынша жыл сайын оқу жоспарының мазмұны қайта қаралды. Академиялық ұтқырлық бағдарламасының шақырылған профессорлары білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруға қатысады. Сэнгхонгхо университетінің (Оңтүстік Кореяның Сеул қ.) Профессоры Ли Джон Хён 2014-2017 жылдар аралығында магистранттарға ББ 6М011000-Физика пәндерінің 1 және 2 курстарында сабақ өткізді. Болашақтада осы үрдіс өз жалғасын табуды жоспарлауда.

2018-2019 оқу жылының 2 семестрінен бастап ББ 5В011000-Физика оқытушылары «Аймақтық балалар техникалық шығармашылық орталығы» әлеуметтік серіктесімен бірлесіп ББ 5В011000 - Физика студенттеріне «Астрономия» пәніне дуалды оқыту элементтерін енгізді. Бұл пән аккредиттелген ББ 6B01502 Математика-физика, 6B01505 физика-информатика ОЖЖ-ге енгізілген.